550,000VND KANJI

 ÁO THUN ĐỒ CHƠI NHẬT BẢN
650,000₫
 ÁO THUN KANJI CHỮ CHOUSEN
550,000₫
 ÁO THUN KANJI CHỮ FURINKAZAN
550,000₫
 ÁO THUN KANJI CHỮ ICHIGOICHIE
550,000₫
 ÁO THUN KANJI CHỮ KANSYA
550,000₫
 ÁO THUN KANJI CHỮ KIZUNA
202,000₫
 ÁO THUN NAOTORA
780,000₫
 ÁO THUN SAMURAI AKECHI MITSUHIDE
550,000₫
 ÁO THUN SAMURAI AZAI NAGAMASA
550,000₫
 ÁO THUN SAMURAI DATE-MASAMUNE
550,000₫
 ÁO THUN SAMURAI HONDA TADAKATSU
550,000₫
 ÁO THUN SAMURAI ISHIDA MITSUNARI
550,000₫
 ÁO THUN SAMURAI KATOU KIYOMASA
550,000₫
 ÁO THUN SAMURAI KURODA KANBEI
550,000₫
 ÁO THUN SAMURAI MAEDA KEIJI
550,000₫
 ÁO THUN SAMURAI MAEDA TOSHIIE
550,000₫
 ÁO THUN SAMURAI MOURI MOTONARI
550,000₫
 ÁO THUN SAMURAI ODA NOBUNAGA
550,000₫
 ÁO THUN SAMURAI OTANI YOSHINOBU
550,000₫
 ÁO THUN SAMURAI SAIGA MAGOICHI
550,000₫