650,000VND KANJI

 ÁO THUN ĐỒ CHƠI NHẬT BẢN
650,000₫
 ÁO THUN HIKESHI
650,000₫
 ÁO THUN KABUKI
650,000₫
 ÁO THUN SHISHIMAI
650,000₫
 ÁO THUN SUMOU
650,000₫

ÁO THUN SUMOU

650,000₫