SẢN PHẨM MẸ VÀ BÉ

 PUDDING CHUỐI
52,000₫
 SÚP GÀ VÀ BẮP - PEACHY
39,000₫
 BÁNH SNACK CÀ CHUA VÀ CÀ RỐT
95,500₫
 BÁNH SNACK BẮP
95,500₫
 BÁNH NGŨ CỐC VỚI DÂU - PEACHY
50,500₫
 BÁNH GẠO RAU CỦ
83,000₫
 BÁNH CALKET
53,000₫

BÁNH CALKET

53,000₫

 BÁNH GẠO 6 LOẠI RAU CỦ
82,000₫
 BÁNH GẠO
82,000₫

BÁNH GẠO

82,000₫

 TÃ GIẤY JUMBO M38 (7- 12 KG)
213,000₫
 TÃ GIẤY JUMBO S44 (4 -8 KG)
213,000₫
 QUẦN GIẤY JUMBO XXXL15 (18-30 KG)
213,000₫
 QUẦN GIẤY JUMBO XXL20 (15-25 KG)
213,000₫
 QUẦN GIẤY JUMBO XL22 (12-17 KG)
213,000₫