TÃ - BỈM

 QUẦN GIẤY JUMBO L23 (9 - 14 KG)
114,000₫
 QUẦN GIẤY JUMBO M27 (7 - 12 KG)
114,000₫
 QUẦN GIẤY JUMBO M32 (7-12 KG)
213,000₫
 QUẦN GIẤY JUMBO S30 (4 - 8 KG)
114,000₫
 QUẦN GIẤY JUMBO XL20 (12 -17 KG)
114,000₫
 QUẦN GIẤY JUMBO XL22 (12-17 KG)
213,000₫
 QUẦN GIẤY JUMBO XXL16 (15 - 25 KG)
114,000₫
 QUẦN GIẤY JUMBO XXL20 (15-25 KG)
213,000₫
 QUẦN GIẤY JUMBO XXXL15 (18-30 KG)
213,000₫
 QUẦN GIẤY SUPER JUMBO M60 (7- 12KG)
325,000₫
 QUẦN GIẤY SUPER JUMBO XL42 (12 -17 KG)
325,000₫
 TÃ GIẤY JUMBO L32 ( 9-14 KG)
213,000₫
 TÃ GIẤY JUMBO M38 (7- 12 KG)
213,000₫
 TÃ GIẤY JUMBO S44 (4 -8 KG)
213,000₫
Hết hàng
 TÃ GIẤY JUMBO XL30 (12-20 KG)
213,000₫
 TÃ GIẤY SUPER JUMBO L56 (9-14 KG)
325,000₫
 TÃ GIẤY SUPER JUMBO M66 (7-12 KG)
325,000₫