THỰC PHẨM BỔ SUNG CHO MẸ

 NƯỚC UỐNG PLACENTA 10 LỌ
1,195,000₫
 NƯỚC UỐNG PLACENTA 3 LỌ
365,000₫
 THỰC PHẨM ĂN KIÊNG
1,095,000₫
 VIÊN UỐNG EX - PLACENTA
1,125,000₫