THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

 Collagen Meiji Amino
650,000₫
 NƯỚC UỐNG PLACENTA 10 LỌ
1,195,000₫
 NƯỚC UỐNG PLACENTA 3 LỌ
365,000₫
 NƯỚC UỐNG TĂNG LỰC MACA 4400
345,000₫
 THỰC PHẨM ĂN KIÊNG
1,095,000₫
 TỎI ĐEN
462,000₫

TỎI ĐEN

462,000₫

 TRÀ NGƯU BÀNG
216,000₫
 VIÊN UỐNG EX - PLACENTA
1,125,000₫
 VIÊN UỐNG MÈ ĐEN
555,000₫
 VIÊN UỐNG MÈ ĐEN
555,000₫
 VIÊN UỐNG TẢO CHLORELLA
2,195,000₫