THỰC PHẨM

Hết hàng
 KẸO MÚT HELLO KITTY 140G
19,000₫
Hết hàng
 KẸO MATCHA SỮA 120G
18,000₫
 BÁNH LANGULY MATCHA CREAM
78,000₫
 ĐẬU DA CÁ VỊ WASABI (KASUGAI)
48,000₫
 BÁNH LANGULY VANILA CREAM
73,000₫
 BÁNH SNACK CÀ CHUA VÀ CÀ RỐT
95,500₫
 BÁNH LANGULY ICHIGO CREAM
78,000₫
 BÁNH SNACK KHOAI LANG
95,500₫
 BÁNH LANGULY CHOCOLATE CREAM
73,000₫
 BÁNH SNACK CÀ RỐT VÀ BÍ ĐỎ
95,500₫
 BÁNH SNACK BẮP
95,500₫
 BÁNH GREEN TEA COOKIES
49,000₫
 BÁNH GẠO VỊ TÔM HONDA EBINO HANA
89,000₫
 BÁNH GẠO AMANOYA THẬP CẨM
131,000₫
 BÁNH GẠO UNIBEI
77,000₫
Hết hàng
 BÁNH GẠO AMANOYA KODAIMAI SENBEI
96,000₫
Hết hàng
 BÁNH SNACK VỊ TÔM SHIRAFUJI EBI BUTSU
82,000₫
 BÁNH GẠO HONDA NEGI VỊ MISO
79,000₫
 MÌ UDON (YAMAMORI)
39,500₫
 MÌ RAMEN KUMAMOTO CAY
47,000₫