VĂN PHÒNG PHẨM

 BĂNG KEO HÌNH CÁ
77,000₫
 BĂNG KEO HÌNH BIA
77,000₫
 BĂNG KEO HÌNH MÈO
77,000₫
 BĂNG KEO HÌNH GẤU TRẮNG
77,000₫
 BĂNG KEO HÌNH MÈO TRẮNG MÈO ĐEN
77,000₫
 BĂNG KEO HÌNH CƠM NẮM
77,000₫
 BĂNG KEO HÌNH CON CÚ
77,000₫
 BĂNG KEO HÌNH NÚI PHÚ SĨ
77,000₫
 BĂNG KEO HÌNH SUSHI
77,000₫
 BĂNG KEO HÌNH CON VẸT
77,000₫
 BĂNG KEO HÌNH URASHIMA TARO
77,000₫
 BĂNG KEO HÌNH CON NHÍM
77,000₫
 BĂNG KEO HÌNH MÈO QUAY ĐẦU
77,000₫
 BĂNG KEO CHÓ SHIBA
77,000₫
 BĂNG KEO HÌNH MẶT TẾU OKAME
80,000₫
 BĂNG KEO HÌNH BÁNH KẸO
77,000₫
 BĂNG KEO HÌNH RAU QUẢ
80,000₫
 BĂNG KEO HÌNH SUMO
77,000₫