MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN KHU VỰC HỒ CHÍ MINH VỚI ĐƠN HÀNG TỪ 200,000Đ - KHU VỰC KHÁC VỚI ĐƠN HÀNG TỪ 500,000Đ

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Mục đích và phạm vi thu thập

 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên ứng dụng Thương Mại Điện Tử e-jan bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ của khách hàng (“Thành Viên”). Đây là các thông tin mà e-jan yêu cầu Thành Viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để e-jan liên hệ xác nhận khi Thành Viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.
 • Đối với khách hàng, trong quá trình giao dịch, thanh toán tại Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử e-jan, e-jan chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.
 • E-jan cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của Thành Viên để gia tăng khả năng đáp ứng của e-jan về phương diện các trang và dịch vụ, cũng như phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.
 • Các Thành Viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Thành Viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho e-jan về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử e-jan sử dụng thông tin Thành Viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Thành Viên.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Thành Viên và Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử e-jan.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Thành Viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành Viên.
 • Liên lạc và giải quyết với Thành Viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử e-jan.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử e-jan có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin Thành Viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin của Thành Viên.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành Viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Thành Viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Thành Viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của e-jan.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

 • Công ty TNHH URBAN VIỆT NAM
 • Địa chỉ: A95 Nguyễn Thần Hiến, Phường 18, Quận 4, TP.HCM
 • Điện thoại: 02822537034
 • Liên hệ:   info@e-jan.vn

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành Viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử e-jan thực hiện việc này.

Thành Viên có quyền gửi khiếu nại về việc bị tiết lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử e-jan. Khi tiếp nhận những phản hồi này, e-jan  sẽ xác nhận lại thông tin và có trách nhiệm trả lời lý do, đồng thời hướng dẫn Thành Viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

 • Liên hệ: info@e-jan.vn
 • Số điện thoại: 02822537034

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của Thành Viên trên Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử e-jan được e-jan cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử e-jan. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Thành Viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. e-jan cam kết rằng:

 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Thành Viên khi không có sự cho phép đồng ý từ Thành Viên.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Thành Viên e-jan sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Thành Viên được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành Viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của e-jan.
 • Ban quản lý e-jan yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành Viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý e-jan không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành Viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Thành Viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

e-jan có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Khách Hàng liên quan đến giao dịch tại Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử e-jan. Khi phát sinh tranh chấp, e-jan đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy vào chất lượng dịch vụ của Ứng Dụng Thương MĐT e-jan và thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Khách Hàng khiếu nại về hàng hóa qua email: info@e-jan.vn, Khách Hàng có thể phản ánh trực tiếp đến đến ban quản trị.
 • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của e-jan sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách Hàng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên e-jan sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Khách Hàng để giải quyết tranh chấp đó. Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà e-jan đã công bố trong thời hạn 7 ngày làm việc.
 • Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của e-jan thì e-jan sẽ yêu cầu Khách Hàng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

 Các bên bao gồm Nhà Bán Hàng, Khách Hàng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với Nhà Bán Hàng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho Khách Hàng. e-jan sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến Khách Hàng và Nhà Bán Hàng nếu được Khách Hàng hoặc Nhà Bán Hàng (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi Nhà Bán Hàng, Khách Hàng đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho bán quản trị Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử e-jan. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về Nhà Bán Hàng, e-jan sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. e-jan sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về hàng hóa, dịch vụ của Nhà Bán Hàng đó trên Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử e-jan, đồng thời yêu cầu Nhà Bán Hàng bồi hoàn cho Khách Hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với Khách Hàng.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 02 (hai) bên Khách Hàng, Nhà Bán Hàng, thì một trong 02 (hai) bên Khách Hàng và Nhà Bán Hàng sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.

Thông tin công ty

CÔNG TY TNHH URBAN VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở: A95 Nguyễn Thần Hiến, Phường 18, Quận 4, TP.HCM.

 • Điện thoại: 02822537034
 • Liên hệ: info@e-jan.vn